Kinderen en Speelgoed

Wilt u meer weten over overblijven?

woensdag, 16-10-2019  

Wilt u meer weten over overblijven? Dan bent u bij Kinderstralen aan het goede adres. Kinderstralen is gespecialiseerd op het gebied van overblijven voor kinderen op basisscholen. Maar ook scholing en coaching voor overblijfprofessionals. 

Overblijven

Er zijn scholen die met een continu rooster werken, maar veel scholen hebben ook een middag pauze waarin de kinderen in de middag naar huis kunnen gaan. Voor vele ouders is dit vaak lastig door bijvoorbeeld werk. Het kan daarom praktisch zijn om kinderen te laten overblijven. Overblijven is niet altijd een eenvoudige keuze, zeker niet wanneer het kind overblijven als negatief ervaart.

Overblijven kan ook een rustmoment voor het kind bieden. Dit is voornamelijk zo wanneer de medewerkers van het overblijven in de gaten hebben welke unieke behoeftes het kind heeft en hier op tijd op kunnen inspelen. Zo zorgt het overblijven voor minder schakelmomenten op een dag en kan het kind op school nieuwe energie opdoen voor het middag dagdeel. 

Zo heeft Kinderstralen een onderdeel speciaal voor het overblijven: lunchen op school. Deze werkwijze zorgt voor een positief effect op het kind maar ook op de school en de ouders. Lunchen op school ontzorgd het overblijven voor scholen en ouders. Maar vooral de kinderen die overblijven moeten baat hebben bij de aanpak van lunchen op school. Lunchen op school besteed veel aandacht het veilige, ontspannen en de gezellige sfeer tijdens het overblijven. Het is belangrijk dat de kinderen tijd en rust krijgen voor nieuwe energie om te beginnen aan het tweede dagdeel.

Overblijfspecialist

Het bedrijf is al meer dan 10 jaar de aanbieder op het gebied van de tussenschoolse opvang. Flexibel en betaalbaar zijn de typerende woorden voor het bedrijf. Lunchen op school biedt een tot in de puntjes geregelde tussenschoolse opvang. Het bedrijf biedt focus, kennis en ervaring dat u van de overblijfspecialist mag verwachten. Kinderstralen biedt u de volgende soorten pauzeopvang aan:

  • Tussenschoolse opvang bij reguliere schooltijden (overblijven)
  • Pauzeopvang bij het continurooster 
  • Pauzeopvang bij het gelijke-dagenmodel

Deze soorten pauzeopvang zijn beschikbaar bij alle schooltijden. Daarnaast kunt u ook terecht voor alleen ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan financiële administratie, werving van vrijwilligers. Dit wordt gedaan in de vorm van de tso-modules. Hierbij komen de volgende onderdelen aanbod:

  • Kind centraal: kinderen kiezen zelf voor binnen, buiten spelen of meedoen aan een activiteit. Regelmatig nieuw speelgoed voor alle leeftijdsgroepen. Aandacht voor gezond eten en drinken. Aanbod van leuke en extra activiteiten.
  • Kwaliteit: goede bezetting door intensieve en professionele overblijfmedewerkers in de omgeving van de school, verplichte tso-basiscursus en bhv-cursus voor coördinatoren, basiscursus startende overblijfmedewerkers, verklaring omtrent gedrag, jaarlijkse tevredenheidsenquêtes. 
  • Scholing: aanbod van praktische en korte cursussen via tso, eigen pedagogen die praktische begeleiding en intervisie geven op school, volledig gericht op de tussenschoolse opvang, scholingsnorm.
  • Reële kosten: lage kosten door schaalgrootte, aanbod passend binnen budget van school, betaling alleen voor daadwerkelijk afgenomen opvang, diverse kortingsregelingen afhankelijk van afspraken met school, geen winstoogmerk omdat het een stichting is.
  • Transparantie: duidelijke afspraken met kinderen tijdens de overblijf, heldere structuur die aansluit bij het pedagogisch beleid van de school, overzichtelijke kindadministratie met daarin alle relevante overblijfgegevens, persoonlijke login op mijnkinderstralen, heldere vergoedingsverantwoording voor overblijfmedewerkers.
https://www.lunchenopschool.nl/


Comments are closed.