Bedrijven en Bedrijfsleven

Maakt u al gebruik van slimme bouwlogistiek?

dinsdag, 22-1-2019  

Als bouwonderneming komt er veel kijken bij de logistieke planning binnen bouwprojecten. Het is lastig om de juiste planning te kunnen realiseren en daarmee een project in goede banen te leiden en iedereen tevreden te houden. Een verkeerde logistieke planning levert al snel vertraging op in een bouwproject en elke aannemer weer dat vertraging geld kost. Dit is zonde en zeker wanneer men weet dat er een oplossing gevonden kan worden in slimme bouwlogistiek. Dankzij slimme bouwlogistiek is het namelijk heel goed mogelijk om alles in kaart te brengen wat met logistiek op een bouwplaats te maken heeft. Het geeft een duidelijk overzicht van eventuele knelpunten die voor vertragingen extra kosten kunnen zorgen. Bij slimme bouwlogistiek wordt met alles rekening gehouden:

  • Personele bezetting
  • Benodigd materieel
  • Planning en fases in het project
  • Omgevingsfactoren
  • Vergunningen

De lijst is eindeloos en kan nog veel meer onderdelen bevatten die van invloed zijn op een goede logistieke doorloop van een bouwproject. BouwAanvoerders heeft organisatie zich erop toegespitst om slimme bouwlogistiek in de praktijk te brengen op verschillende bouwprojecten. De dienstverlening van slimme bouwlogistiek kan daarbij worden afgenomen, waarbij u in uw bouwproject als het ware de logistieke planning in kaart laat brengen door een specialist, die er vervolgens voor kan zorgen dat de planning sluitend is, waardoor het gehele bouwproject in één keer soepeler kan verlopen.

Meer winst dankzij slimme bouwlogistiek

Door slimme bouwlogistiek in te zetten is het mogelijk om een bouwproject meer winstgevend te laten zijn en dat zit hem met name in de winst in tijd die wordt gerealiseerd. Wanneer alles goed op elkaar aansluit is het mogelijk om een vlotter doorlopend proces te doorlopen bij een bouwproject, waardoor er tijdwinst gegenereerd kan worden. Tijdwinst lijkt misschien in eerste instantie geen erg relevante winst, maar vergeet niet dat tijdwinst betekent dat personeel minder lang werkzaam hoeft te zijn op een project. Dit kan vertaald worden in minder declarabele uren en dus een grotere winst op een project. Ditzelfde geldt voor het inhuren van materieel. Op het moment dat dankzij de slimme bouwlogistiek een strakkere planning gehanteerd kan worden in het afnemen van gehuurd materieel, dan kan bespaard worden op de uiteindelijke huurkosten en daarmee levert de tijdwinst direct winst op financieel gebied. Een ander heel groot voordeel is dat wanneer een project eerder eindigt, een nieuw project eerder gestart kan worden. Ook wanneer de bouwlocatie dit niet toe staat, dan nog helpt slimme bouwlogistiek ervoor dat de voorbereiding voor een nieuw project reeds van start kan gaan, waardoor ook hier een tijdswinst wordt gerealiseerd. Het inzetten van slimme bouwlogistiek voor één project heeft daarmee zijn positieve uitwerking op de daaropvolgende projecten. Het levert daarmee op vele fronten winst op die voor elke bouwonderneming zeer interessant is.

Vergunningen, aanbestedingen en overheidsopdrachten

Een ander zeer groot voordeel van slimme bouwlogistiek is dat het u een voorsprong geeft op uw concurrentie. Vooral wanneer het aankomt op de lang lopende trajecten waarin u vergunningen probeert te verkrijgen of meedingt in een aanbesteding. De aanpak van BouwAanvoerders voor logistiek binnen een bouwproject is zeer interessant voor overheden, omdat er al in een vroeg stadium, of zelfs voordat een project van start gaat, al op logistieke fronten winst wordt gerealiseerd. Dit maakt het voor overheden zeer interessant om een bouwproject te starten, waarmee dankzij deze slimme inzet van bouwlogistiek een project sneller en voordeliger uitgevoerd kan worden. Uw kans van slagen bij het verkrijgen van vergunningen en de kans op het winnen van een aanbesteding wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Ontdekt u zelf wat de dienstverlening van BouwAanvoerders voor u kan betekenen. Op bouwaanvoerders.nl leest u er alles over.


Comments are closed.