Financiën en Verzekeringen

Een schone lei na schulden

donderdag, 1-1-2015  

Het kan in het leven gebeuren dat door omstandigheden die u niet in de hand heeft, u in de schulden terecht komt. Soms gebeurt dat doordat mensen mentaal niet in orde zijn. Soms gebeurt dat doordat mensen ontslagen worden en geen nieuwe baan kunnen vinden. Er zijn tal van redenen waardoor de omstandigheden op een dergelijke manier kunnen buigen dat mensen geen uitweg meer zien en dat zij uiteindelijk aan zullen kloppen bij de schuldsanering. Als u hoge schulden heeft die u niet meer kunt betalen, dan is het vaak zo dat de problemen met de tijd alleen maar groter worden en hoewel het niet leuk is om bij de schuldsanering aan te kloppen, is het vaak na een tijdje de enige oplossing op een schone lei. Maar hoe gaat dat in zijn werk? In Nederland komt u niet zomaar in de schuldsanering terecht en zal u niet zomaar een schone lei verleend worden. Daarvoor moet u namelijk aan tal van verplichtingen voldoen. De rechter zal eerst beslissen over het feit of u het recht heeft om in de sanering terecht te komen. Als u vervolgens aan alle verplichtingen heeft voldaan dan zal de rechter beslissen of u ook recht heeft op een schone lei. In dat geval zal hij u de schone lei wel of niet verlenen. De regels voor de aanvraag zijn tamelijk complex en u zult veel zaken aan moeten tonen om het recht op sanering te krijgen. Het kwijtschelden van uw schulden is namelijk niet niks, zeker wanneer het om hoge bedragen gaat. Het is daarom niet verwonderlijk dat de rechter streng is. Het kan gebeuren dat als u al in de schuldsanering zit, de rechter tussentijds besluit om de sanering te beëindigen. Dit kan gebeuren als u zich niet aan de regels heeft gehouden. Redenen voor de beëindiging kunnen zijn:

  • het niet of niet voldoende informatie verstrekken
  • het niet voldoen aan de sollicitatieverplichtingen
  • het opnieuw maken van schulden
  • het niet opvolgen van de regels omtrent goed gedrag
  • het achterhouden van geld

Schone lei krijgen

De eerder besproken tussentijdse beëindiging is ontzettend vervelend en u kunt tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan als u het er niet mee eens bent. Daarvoor bent u bij ons op het juiste adres. WSPN zaken richt zich sinds jaar en dag op natuurlijk personen die op verschillende manieren tegen problemen aanlopen met de schuldsanering en daardoor uiteindelijk geen schone lei krijgen. Er zijn verschillende manieren waarop wij u bij kunnen staan op weg naar een schone lei. Ten eerste kunnen wij u helpen met de aanvraag voor de WSPN. U moet voor de aanvraag aan een aantal verplichtingen voldoen en aan een aantal eisen. Ten eerste moet u niet meer in staat zijn om de schulden die u in het verleden heeft gemaakt af te betalen. Dat moet u dan ook kunnen aantonen. Er zijn voor de rechter verschillende manieren om erachter te komen of u inderdaad niet in staat bent de schulden die u in het verleden heeft gemaakt af te betalen. Een andere eis die er wordt gesteld als u aanvraag doet voor de WSPN en u graag met een schone lei wilt beginnen is dat u geen informatie achter houdt en dat u niet eerder een aanvraag heeft gedaan om in de schuldsanering te komen. Mensen die al eerder in de schuldsanering hebben gezeten kunnen dus niet opnieuw een aanvraag doen. U moet ook een traject volgen en dat traject wordt het minnelijk traject genoemd. U moet echt aan al deze zaken voldoen om kans te maken en het recht te hebben op WSPN en natuurlijk zult u ook moeten voldoen aan uw sollicitatieplicht. De weg naar een schone lei is er niet een zonder verplichtingen. Als u een aanvraag doet is het zo dat u tot in uw nek in de problemen bent gekomen en de rechter wil er dan ook alles aan doen om u te stimuleren niet opnieuw in dergelijke problemen te komen. Daarom wordt er niet zomaar een schone lei verleend. Toch is het soms zo dat u geen recht krijgt en niet wordt toegelaten tot de sanering terwijl u daar wel recht op heeft. Dat is heel erg vervelend. U kunt in dat geval in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen. In beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter en alsnog recht krijgen op een schone lei doet u altijd binnen acht dagen. Dit is namelijk de periode die staat voor het in hoger beroep gaan.

Wanneer gaat u in hoger beroep?

Natuurlijk wilt u graag met een schone lei beginnen als u in de schulden heeft gezeten. Als u met een schone lei wilt beginnen dan vraagt u WSPN aan. Maar niet iedereen komt zo maar in de schuldsanering terecht. Vaak worden aanvragen afgewezen terwijl mensen het er niet mee eens zijn. Ook kan het gebeuren dat mensen wel werden toegelaten tot de schuldsanering maar dat ze zich vervolgens niet aan de regels hielden waardoor hen geen schone lei wordt verleend of waardoor de sanering zelfs wordt opgeheven. Dit zijn de twee gevallen waarin u in hoger beroep kunt gaan. Dat houdt in dat u tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat omdat u het niet met de uitspraak van de rechter eens bent en alsnog in de sanering wilt blijven.


Comments are closed.