Nieuws

Crematorium uitzoeken

zondag, 21-12-2014  

Wanneer een geliefde overlijdt, breekt een periode aan van intense rouw, doorspekt met verantwoordelijkheden omtrent financiën, administratieve zaken en het organiseren van een begrafenis of crematie. Hier zitten de nabestaanden niet bepaald op te wachten en dit valt hen dan ook vaak zwaar. Om het niet helemaal zelf te hoeven doen, kan een crematorium helpen met het maken van bepaalde keuzes. Een faciliterende houding en een goed verzorgde afscheidsceremonie zijn het beste wat een crematorium kan doen om deze lastige tijd mogelijk iets dragelijker kan maken. Het scheelt ook wanneer de overledene in een testament heeft opgetekend hoe hij of zij begraven of gecremeerd wenst te worden. Hoe meer detail hierin vermeld is, hoe prettiger dat is voor alle bij de organisatie van de uitvaart betrokken partijen. Hoe bepaalt men echter bij welk crematorium de overledene ondergebracht mag worden? Welke eisen en criteria zijn bij deze keuze van belang? En in hoeverre valt er eigenlijk te kiezen? De meeste mensen hebben wel een uitvaartverzekering afgesloten. Met de premie die men bij leven betaalde, spaarde men in feite al voor zijn of haar eigen afscheidsceremonie. Bij de voordeligere variant wordt de organisatie van de uitvaart volledig overgelaten aan de verzekeraar en hoeven de nabestaanden zich nergens druk om te maken. Wanneer men er echter een persoonlijke invulling aan wil geven, is een duurdere premie nodig. Bij overlijden keert de verzekering een bepaald bedrag uit, waarvan de nabestaanden zelf bij een crematorium of andere uitvaartondernemer naar keuze de ceremonie kunnen regelen. Dan resteren de vragen omtrent de totstandkoming van de keuze voor een specifieke uitvaartondernemer. Waarom bij dit crematorium, of bij deze begrafenisondernemer? Dit hangt samen met uw wensen voor de uitvaart. Wilt u bijvoorbeeld de urn of steen bij dezelfde partij regelen, dan zoekt u natuurlijk een ondernemer die de door u gewenste extra diensten kan bieden.

Dienstverlening van het crematorium

Een crematorium is in de eerste plaats een neutrale organisatie die u, onafhankelijk van religieuze overtuigingen, helpt op een voor u gepaste wijze afscheid te nemen van een overleden geliefde. De nabestaanden onnodige extra stress ontnemen, dat is het voornaamste doel van de dienstverlening van een crematorium. Hieronder vallen onder andere de volgende diensten:

  • verzorging muziek en beeld bij de uitvaart
  • verzorging locatie, presentatiemiddelen en versnaperingen bij de plechtigheid
  • verkoop van urnen, kisten en grafstenen
  • verhuur van begraafplaatsen
  • aanbieden van verschillende soorten asbestemming (de uiteindelijke rustplaats van de as van de overledene)

U kunt uw crematorium kiezen aan de hand van de mate waarin deze diensten naar uw tevredenheid worden aangeboden. Wat ook altijd belangrijke factoren zijn om in overweging te nemen zijn de praktische zaken, zoals uw beschikbare budget en de afstand van het crematorium tot de eventuele kerk of uiteindelijk rustplaats van de overledene. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat men de uitvaart in een kerk of andere religieuze instelling houdt, waarna het vervoer naar de laatste rustplek plaatsvindt. De uitvaart kan ook in het crematorium zelf worden gehouden, waarna het stoffelijk overschot naar een reeds besproken bestemming wordt gebracht. In alle gevallen is het goed rekening te houden met de bereikbaarheid van het crematorium en of alle genodigden voor de ceremonie zonder veel moeite ter plekke kunnen komen. Vanzelfsprekend speelt het beschikbare budget een rol bij het selecteren van een crematorium en de aangeboden diensten. Of u nu alles uit eigen zak moet betalen of gebruik kunt maken van een uitgekeerd bedrag van de uitvaartverzekering: het is in ieder geval van belang te weten hoeveel u kwijt zult zijn aan de gehele uitvaart en alle bijkomende noodzakelijkheden.

Laatste rustplek

Eén van deze bijkomende noodzakelijkheden is het regelen van een laatste rustplek voor uw geliefde. Maakt men gebruik van de diensten van een crematorium, dan kan de urn, na een bij wet vastgestelde bewaarperiode van een maand, mee naar huis worden genomen om op de welbekende schoorsteenmantel te staan. De as kan ook op verschillende manieren nuttig worden gebruikt. Zo bestaan er initiatieven waarbij de as wordt gemengd met plantenzaadjes en het stoffelijk overschot van een overledene als basis kan dienen voor nieuw leven in uw tuin. Ook kan de as worden samengedrukt tot een diamantje om in sierraden te worden verwerkt. Dit is wel een bijzonder prijzige optie, waarvoor u heel wat spaargeld opzij zult moeten zetten wanneer u dit wilt realiseren. Er bestaat tevens de verstrooiing van de as op een plek die de overledene dierbaar was. Dit is niet overal toegestaan en bij privéterrein dient men toestemming te vragen aan degene van wie het land is waarop dit dient te gebeuren. Toevoeging van de as aan een familiegraf is een mogelijkheid die het crematorium voor u organiseert, ook wanneer dit familiegraf op de begraafplaats van een andere ondernemer ligt. Wat ook een steeds populairdere mogelijkheid is, is om de urn achter te laten bij een soortement gedenkmuur of urnenheuvel bij het crematorium. De meeste crematoria bieden tegenwoordig op de één of andere manier de mogelijkheid om de urn op een speciaal daarvoor ingerichte plek te plaatsen. Deze optie is vergelijkbaar met het reserveren van een plekje op een begraafplaats, omdat u ook een plekje voor de urn huurt van het crematorium. Vaak zijn termijnen van 25 tot 30 jaar als startperiode gebruikelijk, met een verlengingstermijn van ongeveer 10 jaar. Vindt u het toch een erg lastige keuze en komt u er nog niet uit, dan kunt u altijd bij uw plaatselijke uitvaartondernemer informeren naar de mogelijkheden.


Comments are closed.